Tôi nên giới thiệu About Me như thế nào?

Cách tốt nhất để kết nối với các sinh viên khác là viết một đoạn giới thiệu ngắn gọn về bản thân và kinh nghiệm học tập tại Úc. Quan trọng là bạn có thể nêu ra được thành phố nơi bạn đang sinh sống và học tập, đã hoàn tất chương trình học nào đó hoặc những kế hoạch học tập, nghiên cứu trong tương lai. Hãy cho MeStudent biết về những dự định và kế hoạch bạn đang có, hay những điểm nổi bật của bản thân hay là lý do tại sao các sinh viên khác nên kết nối với bạn!