Tôi có thể làm gì nếu tôi phải trải qua hay chứng kiến những lời lẽ thiếu tôn trọng trên MeStudent?

Nếu thấy bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy không phù hợp, xin vui lòng báo cáo điều này trên trang Báo cáo không phù hợp, để duy trì MeStudent sự được tôn trọng và hiếu khách.