Tôi đã tốt nghiệp và không còn là học sinh, tôi vẫn có thể trở thành thành viên của cộng đồng chứ?

Câu trả lời là có, bạn hoàn toàn có thể. Cộng đồng MeStudent được xây dựng từ các bạn đã và đang là sinh viên quốc tế. Nếu bạn đã là công dân hay đang làm hồ sơ sinh sống tại Úc, bạn vẫn có thể tham gia vào cộng đồng của chúng tôi. Vì chúng ta tất cả đều có một điểm chung đó là chúng ta đã từng trải qua thời gian học tập tại nước Úc! Trong mục About Me trên hồ sơ của bạn, bạn có thể bấm chọn nếu đang học hoặc đã là du học sinh ở Úc trong quá khứ.