Tôi có trách nhiệm gì khi trở thành thành viên của MeStudent?

Khi là một thành viên MeStudent, chúng tôi hy vọng bạn đối xử tôn trọng với các thành viên khác mọi lúc. Nếu ai đó hỏi bạn một điều gì đó trên tường của bạn hoặc thông qua tin nhắn, xin hãy vui lòng trả lời! Chúng tôi cảm thấy rằng đó là điều quan trọng nhất để biến MeStudent thành một nơi mà tất cả mọi người cảm thấy thoải mái và các thành viên không ngại tiếp cận với những thành viên khác. Chỉ với cách này chúng ta mới có thể tạo ra một cộng đồng thật sự mà tất cả mọi người đều gặt hái được những lợi ích. Để nuôi dưỡng niềm tin giữa các thành viên, chúng tôi yêu cầu bạn điền vào hồ sơ của bạn đầy đủ và để nó được xác nhận.

Khi bạn đóng góp nội dung cho MeStudent, xin vui lòng cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm và lời khuyên của bạn bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Điều này sẽ có nghĩa là nhiều người có thể được hưởng lợi ích từ các văn bản bài chia sẻ của bạn. Khi đăng hình ảnh, bạn hãy cố gắng làm cho chúng có ý nghĩa bằng cách đảm bảo rằng chúng có liên quan đến chủ đề của bài viết của mình, thay vì chỉ tải lên bất kỳ tấm hình cũ nào đó.

Điều này vô cùng quan trọng để chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều nhận được những điều tốt nhất từ MeStudent, và chúng tôi thật sự tin rằng cùng nhau chúng ta có thể làm cho điều này trở thành hiện thực!