Uygunsuz davranış olarak neler sıralanabilir?

Herhangi bir uygunsuz dil, ırkçı yorumlar ve diğer saldırgan davranışlar tespit edilip MeStudent topluluğundan arındırılacaktır.