เคล็ดลับของฉัน

ข้อแตกต่างระหว่างการแบ่งปันประสบการณ์และแบ่งปันเคล็ดลับคืออะไร

โดยปกติสมาชิกของเราจะมีการเขียนโดยใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน 2 แบบ แบบแรกจะมีเนื้อหาที่ยาวกว่า มีการอธิบายเยอะกว่า คล้ายๆกับการเขียนเล่าเรื่องหรือการเขียนบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย จากอ่านเรื่องราวเหล่านั้นคุณจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพวกเขา ไม่ว่าจะความสุข ความผิดหวังหรือความรู้สึกอื่นๆ เราเรียกมันว่าประสบการณ์ที่ผ่านการเล่าเรื่อง

ในขณะที่คุณเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ คุณได้รับโอกาสในการแสดงความคิดและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณให้ผู้อื่นได้รับรู้

การเขียนแบบที่ 2 เป็นการเขียนที่สั้นกว่า เข้าใจง่าย และตรงประเด็นกว่า การเขียนแบบนี้เราเรียกมันว่าการเขียน เคล็ดลับ ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอะไรก็ได้ ที่สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่สุด

อย่างเช่น การเขียนบอกเล่าประสบการณ์อาจจะใช้ 300 400 หรือ 500 คำ และเป็นการเขียนที่มีการอธิบายมากมาย แต่การเขียนเคล็ดลับนั้นปกติจะเป็นบทความที่สั้นกว่าและมีจำนวนคำไม่เกิน 150 คำ เนื่องจากสมาชิกสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

ประเภทของเคล็ดลับที่ฉันควรจะแบ่งปันมีอะไรบ้าง

MeStudent มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นชุมชนที่สามารถเชื่อถือได้ เราทุกคนมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ โปร่งใส และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก เพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าคุณแบ่งปันเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน อย่างเช่น การบริหารจัดการเงินให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด การหาและเช่าที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย การรับมือกับปัญหาในที่ทำงาน ปัญหากับสถาบันการศึกษา หรือการเลือกเอเจนต์ในการขอวีซ่าของคุณ

ให้เคล็ดลับแก่ผู้อื่นในเรื่องที่คุณให้ความสำคัญ! สิ่งที่คุณชื่นชอบหรือสิ่งที่คุณคิดว่ามีคุณค่าแก่ผู้อื่นที่จะรู้

“เคล็ดลับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม” คืออะไรและฉันสามารถแบ่งปันได้หรือไม่

เคล็ดลับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีความหมายตรงตัวตามชื่อเรียก! ลองคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆวันสำหรับนักเรียน หรือความยากต่างๆ มีวิธีการหลายวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณ เราทุกคนต้องซื้อหนังสือเรียนที่มีราคาแพง เรา(ส่วนใหญ่)ต้องเช่าบ้านร่วมกับคนอื่น เรา(อาจจะ)ได้รับค่าแรงจากนายจ้างที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต และเราอาจจะไม่ได้ส่วนลดในการใช้บริการรถสาธารณะ สิ่งเหล่านี้เป็นแค่บางส่วนของปัญหาต่างๆที่อาจจะสามารถหาข้อมูลได้จากเคล็ดลับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม