การให้ข้อมูล

ฉันจะต้องระบุวันที่แน่นอนที่ฉันจะมาถึงออสเตรเลียหรือไม่

คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระบุวันที่แน่นอนถ้าหากไม่ต้องการ แต่การระบุจะช่วยให้คุณติดต่อกับสมาชิก MeStudent คนอื่นๆที่จะมาถึงในวันที่ใกล้เคียงกันได้

ทำไมฉันจะต้องให้ชื่อเมืองกับที่อยู่บ้านของฉันที่ประเทศบ้านเกิด

ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนคนอื่นที่จะมาในเรียนอนาคต ซึ่งสามารถค้นหาคนบน MeStudent ที่มาจากเมืองเดียวกันได้ อีกอย่างหนึ่งเราต้องการให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในออสเตรเลียสามารถติดต่อกับคนอื่นที่มาจากบ้านเกิดเดียวกันได้

ทำไมฉันจะต้องให้ชื่อเมืองที่ฉันเกิด

เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน ข้อมูลนี้มีความสำคัญ นอกจากนี้ยังทำให้การติดต่อระหว่างสมาชิกของ MeStudent ที่มาจากจังหวัดเดียวกันกับคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น