วัตถุประสงค์

สิ่งที่ MeStudent ต้องการที่จะบรรลุผลสำเร็จคืออะไร

MeStudent มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างชุมชนออนไลน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ในออสเตรเลีย เพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง และช่วยเหลือกันและกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน การแบ่งปันประสบการณ์และการเปรียบเทียบเรื่องราวของตัวเองกับผู้อื่นจะสามารถเชื่อมโยงผู้คน เข้าใจวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ รวมไปถึงการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนที่อยู่ในออสเตรเลียและประเทศอื่นๆในโลก MeStudent มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและเรื่องราวจากประสบการณ์จริงจากคนที่เป็นนักเรียนที่เป็นประโยชน์มากมายให้ได้ค้นหา การที่เราจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น เราต้องการความช่วยเหลือจากสมาชิกและเรามีรางวัลตอบแทนให้คุณ สำหรับการแบ่งปันประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของคุณในชุมชน