ประสบการณ์ของฉัน

คุณมีประสบการณ์จากการเรียนในออสเตรเลียที่อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้รู้หรือไม่ ประสบการณ์เหล่านั้นทำให้เรามารวมตัวกัน และเชื่อมต่อเราในฐานะนักเรียนต่างชาติ ถึงแม้ว่าเราจะมาจากพื้นฐานครอบครัว ศาสนา เพศ หรืออายุที่แตกต่างกัน เราทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีมาก่อน และตอนนี้เราสามารถแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นผ่าน MeStudent และอ่านประสบการณ์ของนักเรียนคนอื่นที่นี่ได้ในขณะนี้