ชุมชนของเรา

MeStudent ส่งเสริมให้สมาชิกมีการติดต่อสื่อสารกัน และให้โอกาสนักเรียนต่างชาติในการมีส่วนร่วมในชุมชนของเรา เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอและสนับสนุนให้มีการติดต่อระหว่างนักเรียนต่างชาติภายในชุมชน ก่อนที่จะเดินทางมาศึกษาในประเทศออสเตรเลีย