ทำไมถึงมีการถามว่าฉันเรียนจบจากที่ไหนในประเทศบ้านเกิด

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณเคยเรียนจะทำให้ติดต่อกับคนอื่นที่มาจากสถาบันเดียวกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจเป็นคนที่คุณไม่รู้จักในระหว่างที่คุณเรียนอยู่ที่นั่น