พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้าง

การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม คอมเม้นท์ที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ และพฤติกรรมที่ก้าวร้าว จะได้รับการรายงานและอาจจะส่งผลให้ถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก MeStudent