ฉันได้จบการศึกษาและไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนได้หรือไม่

คุณยังสามารถเป็นสมาชิกได้ MeStudent เป็นชุมชนที่รวมนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาหรืออดีตนักเรียนต่างชาติ คุณอาจจะได้เป็น permanent resident หรือได้สัญชาติออสเตรเลียแล้ว แต่คุณจะยังเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของเราได้ พวกเรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือประสบการณ์การเรียนในออสเตรเลีย! ใน “About Me” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาไปแล้ว