คุณลักษณะอะไรบ้างที่เรากำลังมองหาจากสมาชิก

เราต้องการคนหลายๆ ลักษณะในการสร้างชุมชนของเราเพื่อให้มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่มีคุณลักษณะบางข้อที่สมาชิกทุกคนควรจะมีก็คือ มีใจเปิดกว้าง ยอมรับในความแตกต่างของวัฒนธรรม มีความยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ชอบสร้างเครือข่ายคนรู้จัก ชอบทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และมีความเป็นมิตร เหล่านี้คือคุณลักษณะที่เรากำลังมองหาจากสมาชิก