Dlaczego jestem pytany o miejsca, w których uczyłem się w swoim kraju?

Wpisanie szkół, do których uczęszczałeś ułatwi innym ich uczniom w znalezieniu Cię!