Dlaczego ważne jest dzielenie się informacjami na temat szkół, które ukończyłem oraz przedmiotów, których się uczyłem bądź kierunki, na których studiowałem?

Wypisanie wszystkich szkół, do których chodziłeś i kierunków, które studiowałeś pomoże innym członkom społeczności, którzy chcieliby studiować w tych samych miejscach skontaktować się z Tobą. W ten sposób będziecie mogli się porozumieć i podzielić wzajemnie zdobytymi podczas studiów doświadczeniami.